Rini Biemans laat weten dat hij er is
antenne rotterdam

rini biemans

jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140
week 16 | donderdag 18 april 2024 19:45 uur | 1 bezoekers


Buitenplaats Spangen

De Werkvelden van de Tuinman

In de 10 jarige praktijk van Creatief Beheer is geleidelijk een onderliggende structuur ontstaan van verschillende werkvelden en modules gekoppeld aan de seizoenen. Deze methodiek maakt het mogelijk de wijkaanpak te structureren, te sturen en te evalueren.

Deze structuur willen we dan ook gebruiken als onderlegger voor onze praktijk en zit als volgt in elkaar. Beheer en onderhoud zijn het centrale werkveld van de Tuinman en zijn team, groen en kindvriendelijk zijn de streefdoelen. Omdat de Tuinman een integrale wijkontwikkeling beoogt raakt zijn werkveld met alle werkvelden in een wijk.


Globaal zijn deze in te delen in een fysiek werkveld (inrichting), een mentaal werkveld (educatie) en een sociaal werkveld (participatie). Ieder werkveld vraagt samenwerking met andere diensten en organisaties. Deze samenwerking wordt modulair georganiseerd, waarbij de modules onderling zijn verbonden en elkaar versterken. Op deze manier kan op velerlei manieren naar hetzelfde doel worden gewerkt, een duurzame groene en kindvriendelijke wijk.


Tuin en onderhoudswerk is seizoensgebonden, afhankelijk van de jaargetijden veranderen de werkzaamheden en activiteiten. Hiervoor gebruikt Creatief Beheer de ‘werkkalender’, waarbij per maand wordt aangegeven, wat er gedaan moet/kan worden en wat er te zien is.


Werkvelden


1) Fysieke werkveld gaat over de inrichting, het beheer en onderhoud, deze kent drie modules.


Park


Dit is een openbare gemeenschappelijke ruimte, een park of plein, die participatief wordt beheerd en ontwikkeld (voorbeeld: Proefpark de Punt, Oleanderplein, Afrikaandertuin) Dit vraagt een specifieke aanpak en samenwerking met verantwoordelijke partijen (gemeentwerken, Ds+V, deelgemeente, Roteb, …)


Werf


Dit is een afsluitbaar binnenterrein, speeltuin, kinderopvang, schoolpleinen.... Dergelijke terreinen worden meestentijds beheerd en ontwikkeld door een specifieke organisatie. Creatief Beheer vergroent dergelijke terreinen en voegt groen programma toe, educatie en ontmoeting. Dit gaat in nauwe samenwerking met beheerorganisatie en vaak in opdracht van deze organisatie. Tevens kan een dergelijk terrein gebruikt worden als uitvalsbasis voor de vergroening van omliggende straten.


Straat


De laatste fysieke module is de straatmodule, per straat wordt gekeken wat de wensen van de bewoners zijn en wat ze zelf willen doen. Gestart wordt met de geveltuinen volgens het 123 geveltuinensysteem. Er wordt per straat contact gelegd met bewoners (aanbellen) en er wordt gevraag of ze een geveltuin verzorgen en of ze een geveltuin willen, zo ja, willen ze die onderhouden of niet (1) in het laatste geval worden de geveltuinen met heesters beplant, die slechts 1 keer per jaar gesnoeid hoeven te worden. Ja, maar ze hebben er geen verstand van (2) worden ze door Creatief Beheer begeleid, sociaal motiverend en inspirerend. Of ze weten er alles van en willen hun eigen tuintje helemaal zelf doen. (3) Doe ze mee met de geveltuinenwedstrijd. Opzet is om op deze manier gestaag alle straten in een wijk in kaart te brengen en er dus ook programma voor te ontwikkelen (structureren)


2) Sociale werkveld gaat over het vrijwillig meewerken van mensen en organisaties, dit veld is onder te verdelen in de volgende modules:


Spontane participatie


Bewoners doen spontaan en vrijwillig mee, dit vergt een organisatie ondersteuning waarbij het leuk en nuttig blijft voor de bewoners. Deze participatie zien we met name in straten en op onze parken.


Georganiseerde participatie


Hierbij is sprake van participatie vanuit een andere noodzaak, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ihk van full engagement, OK bank, inburgering of reintegratie/opleiding. Hier bieden we de vrijwilligers nuttig en leerzaam werk, in ruil hiervoor krijgen ze begeleiding en evt scholing en training. Werk aan de wijk en Jezelf.


Maatschappelijke participatie


In het kader van MVO komen organisaties met hun personeel een dagje meehelpen, hierdoor kunnen grote klussen gedaan worden. Het spreekt voor zich dat dit goed georganiseerd moet worden, zodat de mensen een leuke nuttige dag beleven en dat de buurt er ook wat aan heeft.


3) Mentale werkveld gaat erover mensen te leren over en in aanraking te brengen met de natuur en hoe alles samenhangt, onder het motto, bekend maakt bemind. Deze is ook in drie modules onder te verdelen.


Natuureducatie kinderen onder de 12 jaar


Met alle scholen in de wijk wordt een natuureducatie- en belevingsprogramma (deels NME) ontwikkeld dat zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan de kerndoelen van de school (gezondheid, citoscore en talentontwikkeling)


Werkend leren voor jongeren tot 18


Bij de meeste jongeren staat groen en natuur niet direct op nummer 1 van hun interesses, terwijl dit bij jonge kinderen vaak wel het geval is. Vandaar dat we jongeren benaderen vanuit werk en verantwoordelijkheid. Gebleken is dat zakgeld projecten erg goed werken. Het is serieus, je kan ermee verdienen en indirect leren ze wat.


Reintegratie/activatie trajecten en volwasseneneducatie


Zowel mensen die vrijwillig voor Creatief Beheer werken als professioneel krijgen op maat gesneden leer/werk trajecten aangeboden. (Voor de professionals wordt een intern opleidingstraject verzorgd. De participatieve leer/werk trajecten zijn afhankelijk van een eventuele hulpvraag en waar behoefte aan is. (werk aan de wijk en jezelf).


 


Samenspel modules en werkvelden, Meten en Sturen


Bij het eerste fysieke werkveld gaat het erom zoveel mogelijk m2 ‘sociaal groen’ te realiseren.


Bij het sociale werkveld zoveel mogelijk onbetaalde vrijwillige productie te realiseren, streefverhouding betaald/onbetaald is 1:3 (participatiecoefficient).


Bij het educatieve werkveld wordt gelet op de hoeveelheid uitgevoerd programma en wat de deelnemers ervan leren. Hierin is ook belangrijk hoeveel kinderen buitenspelen en hoe kinderen buitenspelen.


Het spreekt voor zich dat een Creatief Beheer traject het effectiefst is als alle modules goed worden ontwikkeld. Omdat iedere module zijn eigen kenmerken en aanpak heeft kan worden geleerd van projecten in andere wijken (kruisbestuiving). Creatief Beheer heeft inmiddels veel ervaring met de parken, veel minder met de straten. Ook op het gebied van de spontane participatie en de maatschappelijke participatie is veel ervaring opgedaan. In zowel de Oleanderbuurt als de Afrikaanderwijk hebben we twee wijkwerven gerealiseerd, die de komende jaren als uitvalsbasis voor de vergroening en als programmalocatie

 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets by @rinibiemans