Rini Biemans laat weten dat hij er is
antenne rotterdam

rini biemans

jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140
week 29 | maandag 15 juli 2024 19:33 uur | 1 bezoekers


Aan de slag !

Full Engagement : Geen Probleem

Een pleidooi voor een nieuwe vorm van sociale werkverschaffing, die zowel de stad als de mensen vooruit helpt…oftewel de (eco)sociale wederopbouw van Rotterdam na de crisis...

Het idee achter het begrip Full Engagement is dat je als burger iets terug doet voor je uitkering. Dat is natuurlijk een prima uitgangspunt, wij behoren allemaal tot de samenleving en net zoals het een plicht is belasting te betalen voor de publieke zaak, is het natuurlijk ook belangrijk dat iedere burger op zijn of haar manier bijdraagt aan de samenleving. Bovendien is bijdragen aan de gemeenschap een menselijke behoefte ! We zijn een sociale soort !


Feit is, dat wij mensen graag participeren, maar wel op onze manier en belangrijker nog, we willen iets doen waar we goed in zijn. Daarnaast zijn we graag nuttig bezig, niemand doet graag zinloze dingen. Dit geldt voor alle mensen, dus ook de mensen die werken (=participeren).


Wat cruciaal is bij de realisatie van full engagement (beter gezegd: meedoen), is dat zowel de samenleving als het individu er beter van wordt. Dit is eenvoudig en moeilijk tegelijk. Er moet namelijk wel iets veranderen aan de manier waarop we onze stad besturen. Daar zit de grootste uitdaging van deze tijd; dat we een weg vinden met zijn allen om de sociale zekerheid en het zorgstelsel in dit land beter en duurzaam te organiseren. Wat ons betreft wordt Rotterdam de gidsstad voor het hele land, we hebben de grootste problemen, dus ook de grootste kansen !


Het idee


Centrale gedachte achter de praktijk van Creatief Beheer is dat juist beheer en onderhoud het grote aangrijpingspunt is om een wijk en mensen te ontwikkelen. Interactie met elkaar en de natuur is wat wij mensen nodig hebben om te kunnen groeien en ons goed te voelen. Juist dit is de afgelopen decennia verschraald door een ver doorgevoerde efficiency en de procesgerichte (niet mens-gerichte) aanpak van werk.


Groen en Kindvriendelijk


Groen en kindvriendelijkheid zijn praktische en effectief sturende doelen, omdat ze voor iedereen begrijpbaar en invoelbaar zijn.  Ze zijn cruciaal voor een prettige woonomgeving, want dit betekent immers ook een veilige, gezellige, groene openbare ruimte, goede scholen en werkgelegenheid. Kortom groene kindvriendelijke wijken binden gezinnen (en hoger opgeleiden) aan de stad en dat is precies wat Rotterdam wil.


Zeker de huidige wens van het Rotterdams College, dat mensen iets terugdoen voor een uitkering, maakt dat hier ongekende mogelijkheden liggen. We maken gewoon met zijn allen Rotterdam de groenste en kindvriendelijkste stad van Nederland. Wat is er Rotterdamser dan dit, handen uit de mouwen, met een schop en een goed idee !


Wetenschappelijke feiten


30% minder depressies in groene wijken


15% minder overgewicht bij kinderen in groene omgeving


Groene wijken 10 tot 30% hogere prijzen vastgoed


Tuinieren (met de handen bezig zijn) is een van de meest gezonde activiteiten en heeft duidelijke communicatieve meerwaarde


Sociale interactie cruciaal voor ontwikkeling (leerling-meester, teamwerk, coaching)


Mensen en menselijke interactie zijn op afstand de cruciale succesfactoren in projecten.


Waardecreatie, Kostenreductie en Effectiviteitslag


Waarde bij de Creatief Beheer aanpak ontstaat door een verbeterd zelforganiserend en zelfreddend vermogen (sociale cohesie) van de woongemeenschap, een groenere en kindvriendelijke buitenruimte. Daarnaast vindt een kostenreductie en effectiviteitslag plaats op vrijwel ieder terrein door de multifunctionele benadering en koppeling van doelstellingen met als speerpunt werkgelegenheid en zorg.


Wijkontwikkeling als gezelschapsspel en gezamenlijke uitdaging !


Momenteel is Creatief Beheer samen met een coalitie van partijen met ruime ervaring en kennis op dit gebied, deze praktijk aan het opzetten in een aantal Rotterdamse wijken.


Hierin centraal staat de sociale wijkwerf, die full engagement locaal mogelijk maakt met als motto, werk aan de wijk en jezelf.


De Sociale wijkwerf als ontmoetingsplek en uitvalsbasis


De sociale wijkwerf van Creatief Beheer is een parkje dat dient als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor het vergroenen en het organiseren van het beheer en onderhoud, samen met bewoners.


Werk aan je zelf en de wijk !


Deze wijkwerf functioneert o.a. als een loket voor full engagement. Stel je hebt een uitkering en je wil hiervoor iets terugdoen. Je meld je aan bij de sociale wijkwerf en krijgt een intake, hier wordt gekeken wat je kan en wat je behoefte is. In ruil voor 20 uur vrijwilligerswerk biedt de wijkwerf ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning therapeutisch, maatschappelijk of scholing en training zijn. Dit betekent dat je op allerlei niveau kunt participeren, als wijkwerf hebben we allerlei mensen van allerlei kunnen en achtergrond nodig…deze kunnen we inzetten direct in het beheer en onderhoud en het vergroenen van de wijk, maar ook detacheren bij wijkorganisaties. Hierbij zorgen we dat het individuele ontwikkelplan wordt uitgevoerd voor een daartoe geschikte partij en de bijdrage aan de wijk door de sociale wijkwerfteam. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen full engagement betekent voor de participant, maar voor alle betrokkenen, die meewerken aan de wijkverbetering. Als we het niet samen doen lukt het niet.


Werkelijk rendement in de stedenbouw zit tegenwoordig in een slimme en strategische koppeling van ecologische, sociale en economische doelen. Van centrale sturing naar zelforganisatie, middels de ecosociale structuur van een wijk. De wijk als huis van de samenleving en de sociale wijkwerf als poort naar de toekomst. Dit kan alleen worden gerealiseerd als er een samenwerkingsconcept aan ten grondslag ligt, dat alle partijen en belangen verbindt: de regenboogcoalitie (rood-sociaal, groen-ecologisch, blauw-economisch) en deze coalitie is alleen mogelijk in een locale organisatie. Nog beter, in mensen en hun directe levenssfeer: de openbare ruimte…


Wijk als basisunit van een stad


Stad is opgebouwd uit wijken, niet onderverdeeld in wijken (Urban Villages)


Wijk als kuuroord


De wijk in al haar facetten zou ervoor dienen te zorgen dat de mensen, die er wonen er beter en gezonder van worden.


Wijk als onderneming


Een wijk is een economisch systeem op zichzelf, dat geld kan verdienen


Wijk als zelforganiserend systeem


Op wijkniveau is zelforganisatie heel goed mogelijk vanwege het schaalniveau en functionaliteit (menselijke maat)


Met alle betrokkenen, bewoners, organisaties en diensten wordt de gevestigde praktijk omgevormd tot een effectieve duurzame integrale praktijk. Natuurlijk beseffen we terdege dat dit niet zomaar is gerealiseerd, dat we langzaam aan netwerk en draagvlak moeten werken en dat er vele oplossingen zijn. Maar als we nu niet beginnen zullen we ze nooit vinden.


We zijn al zo’n tien jaar deze praktijk aan het testen en het ontwikkelen. Inmiddels  hebben we parkjes en vergroeningstrajecten in vijf Rotterdamse wijken: Bospolder/Delfshaven, Spangen, Wijk Feijenoord, Oleanderbuurt en Afrikaanderwijk. Dus als het college van Rotterdam dit ook als een goede kans ziet, kunnen we morgen met de intake beginnen en wat het mooiste is; het kost geen geld, het levert alleen maar geld op !


Dus: zegt het voort en doe mee: Full Engagement, geen probleem, maar dan wel met zijn allen en voor iedereen ! De sociale wederopbouw van Rotterdam kan wat ons betreft beginnen !

 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets by @rinibiemans